Almanya’daki prestijli üniversitelerden Aachen Üniversitesi Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Bölümü’nde Fahri Profesör ve uygulamalı dil bilimci Wolfgang Butzkamm, yabancı dil öğretiminde ana dil kullanımının rolü üzerine çalışan bir araştırmacıdır. “Dil Yalnızca Bir Kere Öğrenilir. Yabancı Dil Sınıflarında Ana dilin Rolü: Bir Dogmanın Sonu” adlı henüz Türkçeye çevirisi olmayan makalesinde insanın; düşünmeyi, iletişim kurmayı ve dilbilgisi edinimini ana dilinde öğrendiğini, bu sebeple ana dilin, yabancı dil öğreniminin en büyük destekçisi olduğunu belirtmiştir. Alman yazar Jean Paul Friedrich Richter’den de alıntı yaparak, “her yeni dil, yalnızca ana dil ile karşılaştırmalı olarak öğrenilebilir” sözünün altını çizmiştir.

Makalede, günümüz yabancı dil sınıflarında ana dilin yalnızca bir öğrenim güçlüğü gerçekleştiğinde yani acil durumlarda kullanılmasının uygun görüldüğünü, etkili çift dilli öğretim tekniklerinin ise eğitimciler tarafından bilinmediğini belirtmektedir.

Yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımının neredeyse bir tabu olduğu, öğretmenlerin öğrencilere bir şeyi ana dillerinde açıkladıklarında suçluluk duyduğunu gözlemleyen Butzkamm, ana dili İngilizce olan Anglo-Amerikan’ların ana dilleri üzerinden İngilizce öğretimiyle kolay yoldan para kazanmak istemeleri ve sınıftaki öğrencilerin ana dillerini bilmemelerinin bu durumun en büyük sebepleri olduğunu ileri sürmüştür. Massachusetts Üniversitesi’nde görev yapan uygulamalı dilbilimici Auerbach, E.R. (1993:48), İngilizcenin yalnızca İngilizce üzerinden öğretilmesini “neocolonialistic” yani “yeni sömürgecilik” olarak adlandırmaktadır. Ana dili İngilizce olan İngilizce öğretmenlerinin, kendi ülkelerinde, öğrencilerin ana dillerini göz önüne almaksızın yalnızca İngilizce konuşarak, İngilizce yazılmış ders kitapları ile eğitim vermelerini kolaylaştıran bu sistem, az maliyetle bol kazanç elde edilmesini sağlamıştır.

Butzkamm, yabancı dil dersleri dahil olmak üzere okullarda okutulan tüm derslerde, öğrencilerin en büyük müttefiki olan ana dilden mutlaka faydalanmak gerektiğini savunmaktadır. Ana dil her zaman yabancı dilden daha cazip geldiği için, öğrencilerin yabancı dil kullanımından kaçınacaklarına dair korkuların doğruluk payı olmakla birlikte, öğretimde yanlış yollara sapılmasına da sebep olmuştur; fakat ana dilin diğer tüm dillerin gramerini anlamakta rehber olacağı bir gerçektir. Ana dil, yabancı dillere açılan kapının anahtarıdır. Öğrencinin bir yabancı dili öğrenmesindeki en hızlı, en emin ve en uygun yol ana dilden geçmektedir.

Butzkamm, yabancı dil öğreniminde ana dilin önemimi 10 ilke altında açıklamıştır. Öne çıkan maddeler şunlardır;

1- Yabancı dil öğrenimi, ana dil ediniminde izlenilen beceri ve bilgi üzerine kurulmalıdır.

2- Anlam aktarımında yapay tekniklerin kullanımı, ana dil kullanımına göre çok başarısızdır ve hatta öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir.

3- Derslerde ana dil kullanımından yardım almak, öğrencilerin özgüvenlerinin artmasını sağlamaktadır bu da ilerde derslerin genelinin yabancı dilde işlenmesini kolaylaştırır.

4- Derslerde ana dilden yardım alınması, öğrencilerin yabancı dilde orijinal metinleri okumaları ve anlamaları ihtimalini arttırır; çünkü bilgi ne kadar anlaşılır olursa o kadar hızlı öğrenim gerçekleşir.

We only learn language once. The role of the mother tongue in FL classrooms: death of a dogma. Language Learning Journal, Winter 2003, 28 (28). 29-39.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09571730385200181

Butzkamm, W. (2003).