Yabancı dil öğretiminde ana dilin yeri olmadığı, yabancı dil sınıflarında asla ana dilde konuşulamaması ve diller arası çeviriler yapılmaması gerektiği ve öğrencilerin derslerde yalnızca öğrenmeye çalıştıkları yabancı dile maruz kalmaları gerektiği düşüncesinin, konuya ilişkin yapılan araştırmalar ekseninde bu bakış açısını destekleyen çok az bulgu olması ve bilişsel psikloji ve uygulamalı dilbilimi gibi çalışma alanlarının bulgularıyla çelişmesi üzerinde duran Cummins, dil sınıflarında ikidilli eğitim stratejilerinin (bilungual instructional strategies) uygulanmasının, çift yönlü diller arası transfer aktarımının önünü açacağını savunmaktadır.

Cummins ayrıca; yabancı dil öğretiminde çeviri yöntemini kullanmanın faydalarına da değinmiştir. Ana dilden yabancı dile ve yabancı dilden ana dile çeviri yapmanın, dil becerisine çok yardımcı olabilecek bir araç olduğuna ve öğrencilerin üst dilbilimsel farkındalığını (metalinguistic awareness) arttırdığına değinmiştir. Metalinguistic awaraness, yani üst dilbilimsel farkındalık, bireylerin dilin mantığını, nasıl ve nerede kullanacağını, kimle nasıl konuşacağını ve dilin sosyokültürel yapılarını farkında oluşuna denilmektedir.

Rethinking monolingual instructional strategies in multilingual classrooms. Canadian Journal of Applied Linguistics, 10(2), 221–240.
https://journals.lib.unb.ca/index.php/CJAL/article/view/19743

Cummins, J. (2007)