Yabancı dil öğretiminde önemi uzun yıllardır tartışılan ana dil kullanımının rolünü araştıran bu makalede, ana dili Çince olan öğrencilere İngilizce öğretimi sürecinde sınıfta öğretmenin Çince konuşmasının etkileri gözlemlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, ana dil Çincenin İngilizce öğretirken kullanılmasının, özellikle öğrencilerin İngilizceyi daha iyi öğrenmeleri ve anlamalarını sağladığı ve yeni kelime öğretimi, gramer anlatımı ve metin açıklamalarında kullanımının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Makalede başka araştırmacıların makalelerinden de örnekler verilmiş; örneğin Bao’nun 1998 tarihli araştırmasında, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımının öğrencilerin dersin konusunu anlamasına olumlu etkisinin olduğu görülmüştür. Benzer bir sonuca Wang ve Wen’in 2002 yılına ait çalışmasında da ulaşılmış, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımının öğrencilerin yabancı dilde yazma becerilerine olumlu etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca çoğu araştırma, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımının, sınıfta disiplin sağlanmasına ve sınıfta daha dostane bir sınıf ortamının oluşmasına olumlu etkileri olduğunu belirtmektedir.

The Use of Mother Tongue in Foreign Language Teaching. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantic Press, (215), 280-284.
https://www.atlantis-press.com/proceedings/mmetss-18/25905118

Xu, H. (2018)