Bu makalede He, uzun yıllardır süregelen tekdilli yabancı dil sınıflarının tek doğru olduğu algısının son yıllarda yıkıldığını ve yabancı dil sınıflarında bir “paradigm shift” yani paradigma değişikliğine gidildiğini belirtmektedir.

Makalede He, Cook (2001)’tan alıntı yaparak, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımının yanlış kabul edilmesinin hiçbir teorik mantığı olmadığını, aksine son yıllarda yapılan ampirik araştırmalarda, yabancı dil öğreniminde öğrencinin en büyük destekçisinin ana dil olduğunun kanıtlandığını belirtmektedir; çünkü Butzkamm ve Caldwell (2009:66)’in de belirttiği gibi bir insan dili yalnızca bir kere öğrenir ve yeni öğrenilen her dil, hali hazırda olan ana dil bilgisi ile yüzleşmek durumundadır.  Bu kesin bilgi, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanmanın yasaklanması ile çelişmektedir. Yabancı dil öğreniminde ana dilden yardım almanın önemi, Cummins (1981)’in, ana dil ile yabancı diller için insan beyninin aynı dil yetisine sahip olduğunu ileri süren “interdependency hypothesis” (bağlılık hipotezi) ile açıklanmaktadır. Eğer öğretmenler, açık bir şekilde öğrencilerin ana dilleri ile, öğrenmeyi amaçladıkları yabancı dil arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlatırlarsa ve iki dil arasında koordineli bir şekilde, etkili öğrenme stratejileri uygularlarsa, öğrencilerin yabancı dil öğrenme becerilerinin olumlu yönde etkileneceği belirtilmektedir (Cummins, 2007:233). Yabancı dil öğretirken, öğrencilerin ana dilinden yardım alınmamasının, öğrencilerin bilişsel ve üstbilişsel becerilerine olumsuz etkisi olduğunu belirten Macaro (2009:49)’ya ek olarak He, bu durumun öğrencilerin yabancı dil öğrenme motivasyonlarını düşüreceğini belirtmektedir. Swain, Kirkpatrick ve Cummins (2011) ise yabancı dili ana dili sınıflarında yok saymanın bir “zaman kaybı” olduğunu belirtmektedirler. Dile dair tüm bilgilerimiz ana dilimiz ile beynimize kodlandığı için, yabancı dil öğretmenlerinin görevi aslında beynimizdeki ana dile ait kodu yeni öğrenilmeye çalışan dile aktarmaktır. Böylelikle, üstbilişsel stratejiler aracılığıyla, dil öğrenimi üzerinde aktif bir kontrol sağlanmış olur (Cummins, 2007: 231, 234).

Systematic use of mother tongue as learning/teaching resources in target language instruction. Multilingual Education, 2(1). 1-15.
https://multilingual-education.springeropen.com/articles/10.1186/2191-5059-2-1

He, A. E. (2012)