Cook, Malakoff ve Hakuta’nın (1991:163) alıntı yaparak, dil öğretiminde çeviri yönteminin kullanılmasının, öğrencilerin dilbilimsel farkındalığını arttıracağını belirtmektedir. Aynı zamanda Usawa’nın (1997) çalışmasından da yararlanan Cook; çeviri alıştırmalarının, öğrencilerin hem ana dillerindeki hem de öğrenmeye çalıştıkları yabancı dildeki yapıları farkına varmalarını sağlayarak, iki dili de zengin ve kreatif kullanmalarını pekiştirdiğini belirtmektedir. Cook, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanımının; konu anlatımında zaman kazandırdığını, öğrencilerin zihinlerinde ana dil ve yabancı dil bilgisinin birbiriyle eşleşmesini sağladığını ve öğretmenler için yeni ve etkili öğretim tekniklerinin kapısını araladığını savunmaktadır.

Using the First Language in the Classroom. UTP Journals, 57(3), 402-423.
https://utpjournals.press/doi/10.3138/cmlr.57.3.402

Cook, V. (2001)