Wu, doktora tezinde, yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin ana dilinin rolünü, anavatanı olan Çin’deki İngilizce derslerinden yola çıkarak incelemiştir. Araştırmasının sonucunda, etkili yabancı dil öğretimi için özellikle başlangıç seviyesindeki öğrencilerin olduğu sınıflarda, ana dil kullanımının kritik öneme sahip olduğunu görmüştür. Öğrencilerin, dersi anlamaları için ana dillerinden faydalanmak istemeleri içgüdüsel bir tepkidir. Wu, yabancı dil sınıflarında ana dil kullanmamanın özellikle dilin yapısını ve anlamını anlamak hususunda öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özellikle başlangıç seviyesindeki öğrencilere yabancı dil öğretiminde ana dilden destek almanın, öğrencilerin konunun bütününü daha hızlı anlamalarını sağladığı, özgüvenlerinin arttığı ve tüm bunların sonucunda da ana dile olan bağımlılığının azaldığı ve çok daha hızlı bir şekilde yabancı dilde kendilerini en doğru şekilde ifade etmelerini sağladığı sonucuna ulaşmıştır.

Open the Door to English with Your Native Language: The Role of the Mother Tongue in English Language Teaching in China. Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Doktora Tezi.
https://core.ac.uk/download/pdf/36417032.pdf

Wu, T. (2010)